Varude juhtimine

  • Suurte võimalustega süsteem- kaupade, nende gruppide ja alagruppide, tunnuste, sisseostu ja müügihindade, allahindluste, ühikute, mõõtude, pakendite mitmekesisuse, kasutuskõlbulikkuse jne. kirjeldamiseks.
  • Gruppideks ja alagruppideks jaotatud tarnijate ja ostjate nimekirja kasutamine.
  • Tööde ja teenuste kirjeldamine gruppide ja alagruppide lõikes.
  • Mitmeharuline toetav süsteem, allüksuste, aruandvate isikute ja ladude jaoks.
  • Töö lao jääkidega, allüksustega, aruandvate isikutega, hankijatega, kaupade gruppide ja partiidega.
  • Saatelehtede vormistamine kaupade liikumise kohta vorminguga mooduli Raamatupdadamise arvestus jaoks.
  • Reserveeringu kasutamine kaupade liikumise planeerimisel.
  • Hästi arendatud süsteem kauba käivete, nende defitsiidi, kasutus kõlbulikkuse, mittelikviidsuse olemasolu ja seisva kauba arvestuse kohta.