Raamatupidamise arvestus

 • Kontoplaani koostamine raamatupidamise kanneteks.
 • Raamatupidamise tüüplausendite ja kannete koostamine, kontodede sulgemise süsteem.
 • Finantsdokumentide (lausendid)  koostamine.
 • Dokumentide kartoteegi süsteem, mis võimaldab parandada, kopeerida ja kustutada dokumente.
 • Kannete andmete arvestuse pidamine ja bilansi moodustamine.
 • Käiberaamatu,kasumiaruannete ja rahavoogude vormingute olemasolu.
 • Tasumata ja tasutud arvete vormingute olemasolu nii hankijate kui ostjate lõikes.
 • Töö võimalikkus erinevate valuutadega ja kursivahede arvestustega Eesti Panga andmete alusel internetist.
 • Käibedeklaratsiooni vormingu olemasolu.
 • Analüüs arvestuseks vajalike kulu kohtade vormingute võimalikkus.
 • Andmete exportimine pankadesse ülekanneteks (põhilised Eestis kasutuses olevad pangad).
 • Panga väljatrükkide laadimine failiformaadis TXT .
 • Oma aruannete loomine expordi võimalustega elektroonilistesse tabelitesse.