Põhivahendite arvestus

  • Põhivahendide, väikevahendide- ja inventari kaartide sisseviimine ja arvestuse pidamine.
  • Võimalus põhivahendite bilansilise maksumuse , ostuhinna, amortisatsiooni normide jne . muutmiseks.
  • Põhivahendite liikumise, arvelevõtu, mahakandmise dokumentide vormistamine.
  • Maksumuse muutmise võimalus seoses remondi või moderniseerimisega.
  • Põhivahendite inventuuri läbiviimine.
  • Töö organiseerimine läbi põhivahendite kartoteegi.
  • Amortisatsiooni arvestamine kas ühe , kõigi või valitud grupi põhivahendite kohta.
  • Amortisatsiooni määramise andmete vormindamine mooduli “ raamatupidamise arvestus“ jaoks.
  • Aruannete valmistamine põhivara olemasolu, määratud kulumi ja bilansilise maksumuse, põhivahendite käibe kohta.
  • Väljaminevate dokumentide trükivormide seadistamine.