Organisatsiooni hotell

  • Numbritubade broneerimine
  • Üüriliste registreerimine
  • Klientide teenindamine
  • Lahkumise ja arve tasumise registreerimine
  • Klientide andmete arhiivistamine