Hangete (sisseostude) juhtimine

  • Tellimuste kujundamine sisseostudeks, müügistatistika põhjal või tootmiseks vajamineva materjali arvestuse põhjal.
  • Kaupade ja teenuste sisseostude registreerimine ja nende täitmise kontroll.
  • Tarnijate sisseostu hindade säilitamine ja nende kasutamine tellimuste koostamisel.
  • Hangete plaaniline kujundamine ja tähtaja ületanud hangete või puudulike hangete andmete analüüs.
  • Sissetulevate dokumentide töötlus, sertifikaatide ja kasutuskõlblikkuse aja jälgimine.
  • Tellimuste ja saatelehtede erinevate trükivormide loomise võimalus.
  • Maksete vormistamine.
  • Tellimuste laadimine failiformaadist XML, tellimuste edastamine teistesse süsteemidesse failiformaadi XML näol.
  • Sisseostude plaani täitmise analüüs.
  • Välja kujundatud süsteem manuste lisamiseks tellimustele, kirjade, spetsifikatsioonide ja jooniste näol.